Om Värmestugan

Värmestugans syfte är att ge stöd och mod att söka hjälp och att slussa personer in i sociala gemenskapen igen. Vårt långsiktiga mål är självklart att få ner antalet hemlösa och behövande. Men vi är klart medvetna om att stora akuta behov finns idag och där vår roll spelar stor betydelse. Vår strategi är att brukarna skall uppsöka oss även om vi har en viss uppsökande verksamhet.

Värmestugan har alltid som främsta mål att motivera behövande att söka hjälp. Vi anser att fysiskt välbefinnande i form av att vara mätt, ren och utvilad kan vara avgörande när det gäller att få praktisk styrka och mod att besöka en myndighet. Vetskapen om att det faktiskt finns samhällsmedborgare som vill väl och skänker av sin tid eller sina resurser för att “just jag” skall må bättre ger styrkan att kunna ta det stora steg det faktiskt är att fatta det avgörande beslutet att söka hjälp.

Som många känner till kan det behövas många sådana beslut tills man når sitt mål, men vetskapen om att möjligheten finns och modet att försöka är det avgörande.

Vi planerar att fortsätta vår dagliga verksamhet och att varje dag 7 dagar i veckan servera varm mat, samt smörgåsar eller “matlådor” att ta med till alla behövande som i nuläget ligger på cirka 40-70 personer varje kväll. Förutom det delar vi ut matkassar till alla behövande. Detta innefattar även småbarnsfamiljer och pensionärer som har börjat komma till oss och frågar efter kläder och matkassar.


Matutskänkningen fungerar som en av våra viktigaste kontaktkanaler för att komma i kontakt med behövande och socialt utsatta. Men vi gör så mycket mer än att bara ge mat för dagen!

Vi följer också med till socialförvaltningen, sjukhus, tandläkare, besöka läkare och sjuksköterska, sjukhus, arbetsförmedling och andra myndigheter. Vi ger även flytthjälp till alla som fått ordning på sitt liv och fått boende. Vi hjälper till med att inreda den nya tomma lägenheten och behjälplig i allmänhet med just det personen i fråga är i behov av.

Vid akuta fall även hjälper till med övernattningsmöjligheter.

Vi hjälper även till med mediciner, värktabletter och febernedsättande vid behov. Vi ordnar telefoner och telefonkort till den som behöver.

Vi ordnar regelbundet utflykter och aktiviteter. Såsom mindfullneskurs, språkcafe, pysselkvällar, kulturdagar då vi besöker tex olika utställningar på Dunkers, Sofiero och Fredriksdal. Vi besöker konserter, teater och bioföreställningar. Vi har anordnat populära fisketurer. Badminton och tennisturneringar. Bowlingskvällar och minigolf.

Vi har också anordnat flertal gånger fotvård, hårvård och friskvård (träning).

Vi har alltid strävat efter att öka besökarnas sociala kompetens. Att hitta aktiviteter som bryter isoleringen och stimulerar deras egna intressen.

Alla dessa aktiviteter är kostnadsfria för ALLA behövande som söker upp oss.

Vi försöker så gott vi kan få brukarna att aktiveras i de aktiviteter vi har i verksamheten. Exempelvis vid sortering av kläder. Förberedelser och utföranden till olika aktiviteter vi anordnar och just val av aktiviteter så de känner sig delaktiga.

Vi använder sociala medier för att nå ut till både till givare och behövande. Vi fungerar som en plattform för båda dessa. Vi skapar möjligheten för privatpersoner och företag att ta samhällsansvar och visa medmänsklighet. Andra exempel på plattformar vi tillhandahåller är tex suspended coffee and suspended pizza.